Druhá polovině 19. století představovala období velkého rozvoje kultury a spolkového hnutí. Představitelé kolínského Sokola se v roce 1871 rozhodli zřídit při své jednotě orchestr. Byla uspořádána sbírka a na schůzi výboru dne 23.srpna 1871 byl oznámen její výsledek - 116 zl. a 65 kr. Kapelníkem orchestru byl jmenován učitel František Kmoch, který při sokolské jednotě působil již jako "primáš" do té doby šestičlenného hudebního souboru. Kmoch původně převzal nástrojové obsazení rakouských vojenských hudeb. Svými skladbami a zapojením poloviny orchestru do zpěvu dostala kapela úplně nový charakter. První koncert se uskutečnil 15. května 1872. V době svého vzniku hrála významnou roli při upevňování národního cítění Čechů. Pamětníci dlouho vzpomínali na oblíbené koncerty a slavnosti v sokolovně, na náměstí a na ostrově, který dnes nese Kmochovo jméno. Do širokého povědomí pronikly skladby Hoj Mařenko, Jarabáček, Kolíne, Kolíne, Muziky, muziky, Pode mlejnem, Můj koníček, Na stříbropěnném Labi i četné sokolské pochody.
images_1Velké pocty za hranicemi města Kolína se orchestru dostalo poprvé ve dnech 12. - 16. července 1873 při oslavách odhalení pomníku J. Jungmana v Praze. Hudebníci vedli průvod Prahou, orchestr hrál při slavnostním banketu v Měšťanské besedě pražské a dva dny koncertoval před pomníkem. František Kmoch byl obdarován tehdejšími vůdci národa Fr. Palackým a F.L. Riegrem taktovkou.
Od roku 1873 se již Kmoch plně věnoval činnosti v kapele a ukončil službu učitelskou. Orchestr se v té době rozrostl o několik desítek mladých hudebníků. Veřejnosti se prezentoval v několika podobách - symfonické, dechové nebo malých skupinách pro taneční zábavy. Hudebníci se v té době účastnili mnoha akcí po celých Čechách i Moravě, většinou organizovaných Sokolem. V roce 1884 hrála Kmochova hudba v polském Krakově, později ve Vídni, Budapešti a v roce 1896 v ruském Nižním Novgorodu při korunovaci cara Mikuláše II.
František Kmoch zemřel ve svých 64 letech 30.4.1912. Po zesnulém kapelníkovi převzal taktovku Alois Vlasák. Již v červnu a červenci roku 1912 vedl kapelu na všesokolském sletu v Praze. Pod Vlasákovou taktovkou hrála hudba až do roku 1954. Je to úctyhodný počet let, za tu dobu se mu podařilo hudbu pozvednout na ještě vyšší úroveň. V roce 1922 se orchestr stal Hudbou města Kolína. Při příležitosti 15. výročí úmrtí F. Kmocha byl uspořádán dne 14. srpna 1927 koncert z jeho skladeb a tento koncert byl živě vysílán Radio Journalem. V roce 1937 si hudba přivezla první místo ze soutěže v Cannes.
Po smrti Aloise Vlasáka se ujal taktovky jeho zeť Jiří Jaroch. Ten však zároveň pracoval v rozhlase a nemohl tak plnit povinnosti, které funkce kapelníka přinášela.
imagesV roce 1955 se proto stal dirigentem bývalý vojenský kapelník Václav Tyr, který stál v čele hudby 6 let. Tento kapelník jako poslední uplatňoval i obsazení orchestru v symfonické podobě. Za jeho působení hudba mnohokrát koncertovala na domácích i zahraničních pódiích.
Václava Tyra vystřídal za dirigentským pultem v roce 1961 dirigent, bývalý trumpetista, Jan Vostrčil, ten vedl hudbu 8 let do jara 1970. Tento dirigent je veřejnosti znám také jako herec ve Formanových filmech Hoří, má panenko a Černý Petr. Zahrál si také ve filmu Intimní osvětlení režiséra Passera. Za jeho působení se na koncertech hudby objevily významné kulturní osobnosti - sestry Skovajsovy, Standa Procházka, .. Jan Vostrčil se stal spoluiniciátorem vzniku festivalu dechových hudeb na paměť zakladatele kapely "Kmochův Kolín".
Jana Vostrčila vystřídal na místě dirigenta dosavadní kapelník Posádkové hudby Bratislava Zdeněk Josef, který však zemřel ve svých 37 letech v červenci 1971. Za jeho krátkého působení hudebníci několikrát vystoupili na televizních obrazovkách, německá televize nahrála v březnu 1971 pořad ze skladeb F. Kmocha za přítomnosti skladatelovy dcery Anny Kmochové.
Po smrti Zdeňka Josefa dirigoval hudbu Josef Novák, tehdejší člen orchestru. V té době se stal zřizovatelem hudby MNV. Rok 1972 se stal Rokem hudby v Kolíně. Slavilo se 100 let trvání Kmochovy hudby, oslavy vyvrcholily slavnostním koncertem v pražské Lucerně. Po celý rok hrála část souboru v Krajském divadle v Kolíně pod vedením Josefa Materny hudební doprovod hry J. Civiše "Kmochova česká muzika". Hudba také natočila gramofonovou desku se skladbami F. Kmocha a vystoupila v Čs. televizi.

image1
V roce 1974 byl kapelníkem ustanoven mladý dirigent Ivan Fišer. V historii Kmochovy hudby byl prvním a dosud jediným dirigentem s vysokoškolským hudebním vzděláním - AMU v Praze, obor dirigování. Byl v té době také dirigentem kolínské filharmonie a vedl orchestr LŠU Kolín. S Kmochovou hudbou spolupracoval již od dob svých studií. V tomto období byl orchestr nejčastěji zván do zahraničí. V roce 1973 hrála Kmochova hudba v SSSR a Maďarsku, r.1974 a 1975 v NDR, v roce 1976 v Bulharsku, a Rakousku, r. 1977 3x v NDR, Rakousku a Polsku.
V roce 1978 Ivan Fišer na krátký čas spolupráci s orchestrem přerušil a k dirigentskému pultu se dostal v letech 1978/79 Miroslav Císař, na krátký čas Jan Chromec a v roce 1980 František Štejnar. V lednu 1981 vystoupila Kmochova v televizním pořadu v rámci cyklu "Můj domov". Na jaře 1982 se opět k orchestru vrátil dirigent Ivan Fišer a přibližně rok působili v orchestru dva dirigenti současně. V září 1982 se Kmochova hudba stala absolutním vítězem mezinárodní soutěže dechových hudeb v SRN v Bösselu. Ivan Fišer byl tehdy vyhlášen nejlepším dirigentem soutěže a celý orchestr se vracel do vlasti s mohutnými ovacemi.V následujícím roce hudba své prvenství zopakovala.
V roce 1987 se Ivan Fišer odstěhoval do Slavonic, kde získal větší byt a místo učitele LŠU. Na místo dirigenta Kmochovy hudby byl jmenován ředitel Lidové školy umění v Kolíně Miroslav Zeman. Pod jeho vedením hudba absolvovala zájezd do Norska na hudební festival ve městě Hamar a krátký zajezd do Gransee v NDR.
Počátkem roku 1988 nastoupil do čela orchestru dlouholetý vojenský kapelník Josef Maršík. Za jeho působení natočil orchestr několik televizních pořadů, gramofonovou desku a první CD nahrávku. Hudebníci zahráli v roce 1990 nadšeným posluchačům ve Velké Británii, v roce 1991 v Itálii, 1992 v Holandsku. Kmochova hudba poprvé přeletěla oceán a v roce 1993 koncertovala v Kanadě a USA. V období desetiletého působení Josefa Maršíka v čele hudby absolvoval orchestr každoročně nejméně dva zahraniční zájezdy.
V roce 1998 vystřídal Josefa Maršíka za dirigentským pultem Petr Stříška, do té doby dirigent Posádkové hudby Praha a pedagog. Orchestr rozšířil o sekci saxofonů a obměnil repertoár o moderní žánr. V roce 1999 se Kmochova hudba stala vítězem soutěže dechových orchestrů v Praze. Orchestr nahrál druhý kompaktní disk, absolvoval několik zahraničních zájezdů.
V srpnu 2003 byl do čela orchestru jmenován opět Ivan Fišer, který působil jako ředitel ZUŠ v Zásmukách a zároveň jako dirigent Kolínské filharmonie. S Ivanem Fišerem orchestr spolupracoval pět a půl roku. Absolvoval několik zahraničních zájezdů - 2x Holandsko, Slovensko, Chorvatsko, Rakousko a nahrál CD, které je sestaveno výhradně ze skladeb Františka Kmocha.

DSC00615Od jara 2009 je hlavním dirigentem Městské hudby Františka Kmocha pan Miloslav Bulín, který do roku 2008 působil u Posádkové hudby Praha jako její hlavní dirigent. Umělecká úroveň orchestru i za tento krátký čas jeho působení velmi výrazně vzrostla a MhFK absolvovala několik velmi úspěšných koncertů a zahraničních zájezdů do Slovinska, Německa, Itálie, Rakouska a Švýcarska. Pod vedením M. Bulína došlo k omlazení orchestru, rozšíření o několik sekcí a hlavně k výrazné proměně repertoáru, který čerpá z jeho vlastních aranží.

 

 

Zajímavost závěrem: